Glass Lightning

Turbulente oppervlakken en donkere tinten, onderbroken door een gouden flits versierd met witachtige glaskristallen. Een donker moment uitgelicht. Een tegenstrijdigheid in beelden. Een rustig moment van een gewelddadige ervaring.